Hej, eftersom det är ett fint och lugnt väder idag - spegelblank sjö - kommer några i vattenföreningen att byta pump vid källan.

Det innebär att det blir ett kortare avbrott (en á 2 timmar max) mitt under dagen.

Mårten Edberg

Lördagen den 26 september var det sedvanlig Tacosafton med Vallen-Sunnansjö intresseförening.

Platsen var Sunnatorps bygdegård.

Innan maten och andra trevligheter tog vid hade vi ett årsmöte där Barbro Ludvigsson blev omvald som ordförande, Gerd Forsman kassör och Karina Karlsson sekr.

Lördagen den 12 maj
Klockan 11 - 15.

Hyra av bord: 50 :-/bord
(först till kvarn…)

Anmälan senast 9/5 till:

Gerd Forsman 610 24
eller
Barbro Ludvigsson 611 44

Vallen-Sunnansjö intresseförening

Lördagen den 9 februari 2008 gästade Lars & Laila Windelius Sunnantorps bygdegård.

Det var Vallen-Sunnansjö intresseförening som hade ordnat med ett lördagscafé.

Ett 30-tal gäster trivdes med Lars & Lailas fina låtar som bjöd på allt från Taube, Mikis Theodorakis till Björn Afselius.

Under våren har en del hänt kring frågan om en skidanläggning på Vallberget i Långviksvallen.

Länkar till artiklar i VK:

Vallen-Sunnansjö intresseförening inbjuder till majbrasa år 2007. Brasan tänds klockan 19.00 på valborgsmässafton.

Vi håller till invid Vallvägen (mellan ”Sjöströms” och Cally).


Under lördagen den 17 februari 2007 var det röj på Lövön ute i Tavelsjön. Långvikens byalag bjöd in alla intresserade att göra ett handtag med att försköna ön som är ett så kärt utflyktsmål för så många.

Ett 20-tal hörsammade kallelelsen och det sågades, kvistades och bars så det hette duga.