Nu på lördag - den 30:3 september - är det städning och röjning på Lövön ute i Tavelsjön.

Det är Långvikens byalag som håller i det hela och man hälsar alla välkomna att bidra med en hjälpande hand. Och det är ju många som gärna tar sig en tur ut till Lövön om sommaren, så det borde finnas en hel del som har anledning att delta.

Om man har en röjsåg är man särskilt välkommen, men starka händer som villigt drar ris är också en stor tillgång.

Alf Rosén i Långviken - 090-60183 - kan ge ytterligare information.