Funderar du på hur varmt det är, om det blåser och varifrån - eller om det verkligen snöar? Hur var det för 6 timmar sedan?

Om detta får du information om från en av Vägverkets väderstationer. Länk: Väderstation i Långviksvallen

Rabbe Sjöberg, känd speleog från Umeå, menar att exakt årtal med stor sannolikhet kan fastställas för bildandet av tavelsjögrottorna och även Vindelälvens lopp.

Tavelsjö skola finns i Tavelsjö by, vid sjöns norra strand, ca 30 km nordväst om Umeå. En by med anor och nära anslutning till såväl vatten, skog som ängar, vilket innebär att natur och miljö är en självklar profil.

Läs mer här .

Det är ca 3 mil in till Umeå ifrån Tavelsjöb by och det finns ett par olika vägar att välja. Från Rödåsel är det 4 mil till Umeå. Men å andra sidan närmare till Vännäs och Vindelns huvudorter.

Allfarvägen är dock väg 363 ('Vindeln-vägen').

Vid GUST-expeditionen i augusti 2003 fångade man inte något Tavelsjöodjur, En bandupp-tagning fick man dock - som inte lätt kunna förklaras.

I Tavelsjö by finns det en ICA-Närabutik - Matboa - med post, tips, bensin (OK/Q8) och utlämning för Systembolaget samt Apoteket.

Rödåsel har också en välsorterad affär - Handlarn. Där finns även bensin och under vissa tider kan man också få sig något från grillen.

Underkategorier

Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________