Vid ett möte i Tavelsjö Bygdegård med representanter för skifteslag och bysamfälligheter kring Tavelsjön framkom att Skifteslagen i Tavelsjö och Sunnansjö beslutat att säga nej till alla ansökningar att få lägga ut sjövärme inom deras vattenområde.


Långvikens samfällighetsförening har en mera positiv inställning och ger ger tillstånd till utläggning av slangar till värmepumpsanläggningar.

Haddingens skifteslag utreder frågan om restriktioner men har ännu inte beslutat om ett generellt förbud.