LRFstyrelsen

Tavelsjöbygdens och Flurkmark-Kroksjö LRF-avdelningar går ihop och bildar ”nya” Tavelsjöbygdens LRF-avdelning.

Det beslutades när de båda avdelningarna genomförde årsmöten i var sin lokal i Trehörningens Byastuga. Genom samgående blir den nya avdelningen med 240 medlemmar den medlemsmässigt största i Umeå kommun.

Samgåendet syftar till att ytterligare stärka arbetet för en positiv utveckling av de gröna näringarna och landsbygden inom avdelningens geografiska område. Noterades att Tavelsjöbygdens LRF-avdelningen aktivt medverkat i opinionsarbete som resulterat i för landsbygden positiva förändringar i Umeå kommuns översiktsplan. Bl. a har tillväxtstråket efter väg 363 förlängts från Tavelsjö till kommungränsen mot Vindeln samt att väg 364 tillförts som nytt tillväxtstråk.

Bildtext:

Den nyvalda styrelsen. Sittande från vänster Sybil Sundling och Maria Ärlestig. Stående från vänster Per-Gunnar Olofsson, Selma Sundström, Johan Gotthardsson, Torbjörn Wennebro och Leif Andersson

Foto: Nils-Åke Sandström