Torbjörn W talar

Över 50 företagare slöt upp i Rödåsels Bygdegård när nätverket Landsbygdsföretagen /Tavelsjöbygden, som startade i april i år, genomförde sitt nätverksmöte. Denna gång deltog också företagare från Hissjö.

- Med tillskottet från Hissjö har företagen inom vårt område en omsättning på över en halv miljard kronor, förklarade nätverkets sekreterare Torbjörn Wennebro som bl. a informerade om Nätverksakademin som innebär att alla inom nätverket bidrar med sina kompetenser vid kurser och workshops utan krav på arvoden.

Anders E och publik

Kvällens Tema var ”Våga växa, våga ta hjälp” med Anders Enetjärn, Tavelsjö som föreläsare. Anders berättade om sin resa från offentlig tjänsteman till starten av konsultföretaget Enetjärn Natur AB med idag kontor på sex platser i landet och en omsättning på över 30 miljoner kronor. Han delade med sig 13 konkreta tips på hur man lyckas som företagare där kanske det viktigaste är att ägna sin egen kraft åt det man är bäst på och ta hjälp med det man är mindre bra på.

Efter ljudligt fika-mingel presenterade följande lokala företag sin verksamhet – Proditum, Kenneth Zingmark, Varmvattnet. Design By Thildra, Susanne Hörberg Fahlén, Hissjö, Fotograf Jonas Burman, Tavelsjö, Br. Larssons Snickeri, Jan & Britta Stormare, Rödånäs och Hägnaregården, Anders och Maria Karlsson, Hissjö. Företagspresentationerna är ett led i nätverkets primära syfte att företagarna ska lära känna varandra.ällen avslutades med en enkät om vilka kompetensutvecklingsinsatser nätverket bör satsa på framöver.

Förslag till bildtexter:

1. Torbjörn Wennebro berättar bl. a om framgångar när det gäller kommunens översiktsplan. 2 Drygt 50 företager på plats i Rödåsels Bygdegård.

2 Anders Enetjärn delgav sina erfarenheter som företagare som vilket rönte stor uppskattning. Foton: Nils-Åke Sandström