Protokoll från 2019 års stämma laddas ned här. Verksamhetsberättelsen laddas ner här.