Nu på förmiddagen 9/4 är det ett avbrott för bredbandet i Rödånäs, Överrödå, Trollberget, Vindel-Ånäset, Kryckeltjärn och närliggande byar. Felsökning pågår.

Uppdatering: Nu kl.11.58 är felet åtgärdat och hela Byanätet är åter  uppe. Ett problem uppstod och en batteribackup fick bytas i en nod. Avbrottet varade kl.09.27 till kl.11.58.