I många sammanhang har man möjlighet att få tag på information via s.k. pdf-filer.

Det är filer som är skapade i olika program, men sedan via ett särskilt program omvandlade till ett format som gör att man kan ta del av innehållet utan att själv ha programmet som skapade filen.

Här kan du

OpenOffice.org är ett fullständigt fritt (gratis och öppet) kontorspaket för ordbehandling, kalkylark, diagram, presentation och databashantering. Du kan fritt ladda ner, installera, använda och kopiera OpenOffice.org eftersom det ges ut under den öppna källkodslicensen LGPL.