PTS karta Page 1eu nextgeneration seDetta är ett särskilt erbjudande som gäller de specifika fastigheter som ingår i Tavelsjö ByaNäts projekt som finansieras av Post- och Telestyrelsen. Totalt handlar det om 50 stycken.

I slutet av artikel finns länkar till karta som visar på vilka fastigheter som berörs, en lista på berörda fastigheter samt erbjudandet som pdf. Erbjudandet kommer också inom kort att sändas ut via vanlig post till berörda fastigheter

Bakgrund

Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Vi startade år 2002 och varje år har det tillkommit nya medlemmar. Numera är vi drygt 1100 medlemmar/anslutna fastigheter i 120 byar i Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Området sträcker sig från byarna Lillsjöberg i söder, Snålltjärn i väster, Mickelträsk i öster och Risliden i norr.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har beviljat Tavelsjö ByaNät medfinansiering via bland annat EU-medel för att göra det möjligt att ansluta 50 utvalda fastigheter till Tavelsjö ByaNäts bredbandsnät. Din fastighet är en av dessa. Tavelsjö ByaNät kommer att starta genomförandet 2023-06-07. Projektet, som ska vara färdigställt senast 2025-12-01, innebär inte att din fastighet automatiskt blir ansluten till bredbandet – bara att det blir möjligt på gynnsamma villkor. För att en anslutning av ditt hus ska ske behöver du teckna ett särskilt avtal med Tavelsjö ByaNät. Eftersom det finns praktiska fördelar att samtidigt med projektet också ansluta intresserade fastigheter, har Tavelsjö ByaNät ett fördelaktigt erbjudande under projekttiden.

 

Erbjudandets innehåll

Erbjudandet, som gäller två år efter att bredbandsinfrastrukturen färdigställts, innebär att kostnaden för anslutning blir 28.500 kronor. Detta innebär en besparing på minst 8.500 kronor. Den normala kostnaden för anslutning från och med år 2023 är 37.000 kronor. För aktiv användare är månadsavgiften i Tavelsjö ByaNät 205 kronor, inklusive internetaccess. Tavelsjö ByaNäts fibernät är dimensionerat för 1 Gbit/s. För närvarande erbjuds till användare en standardhastighet på 100 Mbit/s (inom ramen för månadsavgiften på 205 kr/månad) med möjlighet att öka till 300 bit/s för ytterligare 75 kronor/månad. Sedan tillkommer en årsavgift på 200 kronor. Det är också möjligt att vara passivt ansluten, då behöver man endast betala årsavgiften. Det är enkelt och utan startavgift att göra anslutningen aktiv, om man så önskar.

 

Motiv för Tavelsjö ByaNät

Det övergripande motivet för Tavelsjö ByaNät med denna satsning är att bidra till landsbygdens utveckling. Det bidrar också till att föreningen får fler medlemmar som gemensamt bär kostnader för drift och underhåll. Vi äger själva vårt nät. Det innebär också att medlemmarna själva beslutar om vem som ska sitta i styrelsen och ta ansvar för den löpande driften.

 

Vi svarar gärna på dina frågor kring detta erbjudande.  För den som är granne med någon som idag har bredband via Tavelsjö ByaNät kanske ett samtal om hur de tycker det hela fungerar kan vara en bra början.

För ytterligare information om PTS-projektet och/eller beställning av anslutning kontakta:

Mårten Edberg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-2168625
Långviksvallen 73

92266 Tavelsjö

 

Att ladda ner:

Karta där berörda fastigheter framgår

Lista på berörda fastigheter

Erbjudandet som ställs till berörda fastigheter