DSC 5040

SPF Umeå Norras månadsmöte hölls vid Hotell Forsen i Vindeln i strålande solsken och forsen som brusade vackert.

Glädjen var stor bland de 75 deltagare som mött upp och gladdes över att värmen och solen äntligen infunnit sej.  En god lunch inledde träffen och sedan underhöll Laila och Lars Windelius med vacker sång och musik. Många trallade med i refrängerna.

Maj-Britt Näslund informerade om nästa träff den 12 augusti, där medlemmarna erbjuds åka till Olofsfors och få en guidad visning. Tradiotionell höstupptakt blir  den 28 augusti med surströmmingsfest i Flurkmarks byastuga. 37 st av föreningens medlemmar åker till Kroatien den 6 juni. Helén Ekström informerade från extra årsmöte för Västerbottensdistriktet som hölls i Lycksele och berättade att ny styrelse utsetts och Ingemar Sandström från Nordmaling valdes till ordförande i Västerbottensdistriktet. Efter kaffe och lotteridragning önskade alla varandra en glad och trevlig sommar, och vände hemåt i det vackra vädret./Heléne Ekström

Bilden Lars och Laila Windelius tillsammans med Hélene Ekström.