Ett 70 tal medlemmar kom till månadsmötet och fick lyssna till arkitekt Sören Burman som berättade några historier från sin tidigare yrkesverksamma karriär. Burman återgav ett ”byggmöte” från sent 60-tal, gällande ett problem i Umeå centrum. En lång ”mötesintroduktion” med jazzmusik och tilltugg, bastu med havsdopp mm, inleddes själva förhandlingen och därefter kunde det bli bankett på en av stans krogar. Sören Burman berättade också om ett ärende rörande Västerbottens Läns Landsting och Tandläkarhögskolan vilket ledde till en resa till Kina för att skaffa studenter till tandläkarhögskolan. Många kulturkrockar, äventyr och dråpligheter inträffade under denna resa, som berättades på ett mycket humoristiskt sätt.
Därefter bjöds medlemmarna på gott fika och lotter såldes.
Ordförande Sten Lindberg informerade om att Sävarådalens SPF inbjudit till paltfest den 21 nov. och att Föreningen ska utbilda cirkelledare i ämnet ”Fall int”. Ordf informerade också om nyheter från SPF centralt och uppmanade medlemmarna att besöka SPF hemsida på nätet. Sten Lindberg berättade också om Kommunala Pensionärsrådet, KPR som är ett organ för samråd och information mellan kommunerna och företrädare för pensionärsföreningarna inom kommunen, och om Kulturhuvudstadsåret som inleds i Umeå den 13 jan 2014. Helene Ekström informerade om en studieresa till Kroatien och eventuellt kommer en resa till Kroatien att anordnas juni 2014. Monika Sandström informerade om Tavelsjöcenterns protestmöte mot planerna att lägga ner deltidsbrandkåren i Tavelsjö, samt om det nostalgifest med hattparad som hålls i Tavelsjö bygdegård lördagen den 23 november.
Efter lotteridragning och dragning på motionskort vände medlemmarna nöjda hemåt.
Helene Ekström