Roffas band från Vindeln underhöll när SPF Umeå Norra hade månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga.

Trots, eller på grund av, en strålande vårvinterdag kom ett hundratal medlemmar till Umeå norras månadsmöte. Ordförande Sten Lindberg hälsade alla välkomna och överlämnade därefter ordet till Göran Sundqvist och Dan Weinehall som representerade Tavelsjö Byanät.

Till Tavelsjö Byanät finns idag ca 600 medlemmar anslutna och öppnar inom kort en ny portal innehållande: Nyheter, kommande händelser, annonsering och info om bygden. Det ska även finnas möjlighet till seminarier och hjälp för ovana användare i form av mini kurser och mentorstöd. Göran lämnade även en kort redogörelse om ett pågående projekt om utökad äldreomsorg i Tavelsjö som föreningen TuRe tillsammans med Tavelsjö församling driver.

Därefter intog Roffas band scenen och bjöd på härlig musikunderhållning bestående av gamla godingar. Efter kaffe och gott ficka utdelade ordförande diplom till 5 hedersmedlemmar som under året fyller 85 år och som innebär gratis medlemskap.

Sten informerade också från senaste KPR mötet bl.a om höjd färdtjänstkostnad. Mötet avslutades med lotteriförsäljning och dragning och Roffas spelade ytterligare några härliga melodier.
/Maj-Britt