DSC 2651 Årsmöte 2 copy

Robert Axebro talade om tillväxt och förnyelse på Tavelsjöcenterns årsmöte.

Robert bor i Bullmark och blev starkt engagerad i Skolinitiativet för Botsmark-Bullmark där gruppen samlade in över 8000 namn. Han bestämde sig efter detta för att ställa upp för Centerpartiet och finns nu på tredje plats på kommunfullmäktigelistan.

Robert diskuterade begrepp som Norrland och Landsbygden och slog fast att det är begrepp som är mångfacetterade och innehåller väldigt olika förutsättningar inom sig. Olika statistiska beräkningar av folkmängdens storlek på landsbygden i Sverige är från 16% (SCB) till 70% (OECD). I Umeå bor 16% utanför staden men det är 1,5 gånger fler än i Lyckseles kommun. Robert slog fast att man kan mena olika saker men att vi ska hjälpas åt att inte fastna i ”Norrlandsfällan”.

Han diskuterade begreppet Tillväxt som också kan innehålla olika syn. Oftast handlar det om pengar och plus i bokföringen. Aktuellt är grön omställning men var kommer natur-, mat- och upplevelseturism in?

Robert håller inte med en ledande politiker i Umeå som säger att där städer mår bra där frodas landsbygden. Man bör istället ha en gemensam vision för stad och land. Det räcker inte med vackra ord i planerna utan man måste ge förutsättningar för utveckling utanför stadskärnan och de större tätorterna. Det behövs ett nytt ledarskap både för Sverige och för Umeå.

Vid diskussionen efteråt redogjordes för huvuddragen i det gemensamma yttrande över kommunens förslag till landsbygdsprogram som lämnats in av Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling, Tavelsjöbygdens LRF-avdelning och Rödåbygdens IK. Yttrandet har rubriken Tillväxt och Förnyelse och står i bjärt kontrast till förslaget som präglas av bevarande och stillastående.

Årsmötet leddes av Torbjörn Wennebro och hela styrelsen omvaldes med ordförande Monika Sandström och övriga ledamöter Dan Weinehall, Solveig Granberg, Jan Selberg och Björne Lind. Under året planeras den traditionella Gröna rutan i april samt olika aktiviteter inför valet 9 september. Bland annat kommer en av de stora valtavlorna som medlemmarna i Tavelsjö målade på sjuttiotalet återigen att sättas upp, eftersom budskapet om en levande landsbygd fortfarande håller.

Bilden: Stående från vä: Torbjörn Wennebro, Kjell-Åke Johansson, P-G Olofsson, Dan Weinehall, Björne Lind, sittande: Jan Selberg, Monika Sandström, Robert Axebro och Solveig Granberg.

Foto: Nils-Åke Sandström