Kandidater Laila Lars

Kandidater i kyrkovalet Gunnar Westberg, Ulla-Britt Färm Wallgren, Monika Sandström, Rolf Appelblad samt artisterna Laila & Lars Windelius.

Många intresserade kom för att umgås och lyssna till Laila & Lars Windelius som bjöd på en del av sin repertoar och underhöll med vackra låtar samt ledde publiken i allsång.

Några av sångerna var Strövtåg i Hembygden text G. Fröding, musik Mando Diao, Love Me Tender av Elvis Presley, Rör vid min själ text Åsa Jinder, mest känd som You Raise Me Up av Lövland & Graham och Som en duva av Michael Wiehe.

Laila Lars W

Därefter informerade Monika Sandström om kyrkovalet den 17 september och svarade på frågor. Nomineringsgruppen centerpartiet ställer upp i kyrkovalet för att vi värnar om Svenska kyrkan och vill bidra till att den fortsättningsvis ska vara en demokratisk och öppen folkkyrka i hela landet. Centerpartiet vill bidra till kyrkans grundläggande uppgift och utveckling. I vår grupp har vi många som är aktiva och engagerade i kyrkan.

Vi har en ideologi som stämmer överens med kyrkans värdegrund och alla människors lika värde. Målet är att vi ska möta vår nästa som vi själva vill bli bemötta. Alla, oavsett var de kommer ifrån är välkomna och vi vill betona närhet, öppenhet, kärlek och framtidstro. Vi vill bidra till att kyrkan når ut med evangeliet, det glada budskapet till flera.

Svenska kyrkan har en mycket viktig roll som medaktör i samhället för utsatta grupper, flyktingar, ensamma, barn och gamla. Vi vill att flera ska få bli delaktiga i kyrkans verksamhet och tillsammans utveckla både, exempelvis diakonin och gudstjänsten. Barnen har en särställning och ska därför uppmärksammas särskilt genom till exempel större roll i gudstjänsterna och flera barnläger. Kyrkovalet är viktigt för att medlemmarna ska kunna påverka hur kyrkan ska styras.

Trivselkväll

Tavelsjöcentern bjöd på fika och tipstävling med kyrkofrågor, lotter såldes. Den trevliga kvällen avslutades med mera sång av Laila & Lars som avtackades med starka applåder och var sin burk Tavelsjöhonung.

Foto: Nils-Åke Sandström