Möte med Per Lodenius

Centern i Umeåregionen hade nyligen kyrkovalsupptakt i Församlingsgården i Teg.

Ett trettiotal kyrkokandidater kom för att diskutera valfrågor. Per Lodenius, från Uppsala stift och kandidat till kyrkomötet, berättade om i vilka frågor Centerpartiet tycker att kyrkan har en särskilt viktig roll. Det handlar om människors lika värde, oavsett varifrån de kommer, utbildning eller bakgrund och där kyrkan har en betydande uppgift att stödja utsatta grupper och ställa upp för behövande. Svenska Kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, öppen på alla plan, vara inbjudande och välkomnande. Den ska vara tillgänglig för alla och finnas över hela landet. Kyrkan är en viktig kulturbärare med bland annat mycket fin musik och många körer. Kyrkan spelar en stor roll i krissituationer. Barn och ungdomsverksamheten ska prioriteras och därigenom ökas engagemanget i familjerna och i Svenska kyrkan.

Några lokala kandidater presenterade sig och berättade om vad de vill att kyrkan särskilt bör satsa på. Distriktsordförande Mattias Larsson ordförande i centerdistriktet och kyrkovalskandidat samt ombudsman Stefan Tornberg ombudsman och stiftsansvarig för centerpartiet berättade om praktiska frågor.

Bild: Rolf Appelblad, Rune Sjöström, Per Lodenius, Ulla-Britt Färm Wallmark och Monika Sandström samtalar vid fikat.

Foto: Nils-Åke Sandström