P1020866

Underhållning & allsång med Laila & Lars Windelius,

Information om kyrkovalet

Lotteri (ta med kontanter)

Vi bjuder på fika!

MÅNDAG 28 AUGUSTI KL 18-20

Församlingsgården Tavelsjö

Alla intresserade välkomna!

/Tavelsjöcentern och Studieförbundet Vuxenskolan