DSC 0631 Den nya styrelsenTill ny Tavelsjöceterns styrelse: Jan Selberg, Maria Estreen, Gunnar Westberg, Erik Weinehall, Solveig Granberg och Dan Weinehall. Foto: Nils-Åke Sandström.

Tavelsjöcenterns årsmöte presenterades bland annat verksamhetsberättelsen för 2014 med en omfattande verksamhet samt ambitionen att fortsätta att bevaka viktiga frågor för landsbygden i kommunens beslutande organ.

Som ny ordförande valdes Erik Weinehall efter Monika Sandström som avsagt sig omval. Övriga i styrelsen blev Maria Estreen, nyval samt Gunnar Westberg, Dan Weinehall, Jan Selberg och Solveig Granberg, omval. Nils-Åke Sandström och Doris Grellmann hade avsagt sig omval.

Till revisorer valdes Rolf Appelblad och Per-Gunnar Olofsson. Monika och Nils-Åke Sandström avtackades med blommor och present. 

 

DSC 0626