Lena Ek

Förra miljöministern Lena Ek och Helena Lindahl, båda från riksdagen besökte Wärdshuset prästgården och fick information och samtal med representanter för Tavelsjö Rödåbygden utveckling ekonomisk förening (TuRe).

Ordförande Göran Sundqvist presenterade TuRe och dess arbete i olika projekt för att utveckla bygden, arbete som har gett resultat på olika sätt. Wärdshuset prästgården med tillhörande mark är ett exempel på en satsning där TuRe gått in som köpare med hjälp av medlemmar i väntan på kommunens planprocess och entreprenör för att driva Tavelsjöprojektet vidare.

Info av TuRe

Samtalet fortsatte under middag på prästgården tillsammans med några från Centern i Tavelsjö och Umeå. Där diskuterades bland annat möjligheter och hinder för utveckling på landsbygden samt vad som kan göras för att påverka och undanröja hindren.

middag WP

Därefter direkt till offentligt möte på Tavelsjö bygdegård. Tavelsjöcenterns ordförande Monika Sandström hälsade välkommen och Hans Weinehall ledde samtalet om det aktuella politiskt läget och om miljö- och regionalpolitik.

Lena Ek och Helena Lindahl presenterade sina hjärtefrågor och svarade på frågor från publiken som handlade om bland annat integration, klimat, miljö, jobb, arbetsförmedling, matförsörjning och jordbruk.

Helena Lindahl

De medverkande avtackades med varma applåder och var sin burk Tavelsjöhonung.

Publik

 

Avtackning

 Foto: Nils-Åke Sandström