images Lena Ek

Kom och träffa förra miljöministern Lena Ek (c) och

800px-Helena Lindahl

Helena Lindahl (c) i riksdagen för Västerbotten!

Offentligt möte 4 februari kl 19.00 -  ca 21.00

Därefter Tavelsjöcenterns årsmöte

TAVELSJÖ BYGDEGÅRD

Varmt välkomna!

Tavelsjöcentern, Tavelsjö Centerkvinnor och Studieförbundet Vuxenskolan