Gröna Rutan 8 maj 14 193

Vid det traditionella Gröna Rutan-mötet i Tavelsjö medverkade Maria Karlsson, trädgårdsmästare från Hissjö. Hon föreläste och svarade på frågor utifrån rubriken Design och inspiration för din trädgård.

Ett 30-tal intresserade personer, mest kvinnor deltog aktivt i mötet. Vid fikat var det också en intressant tipsrunda som gjorts av Jan Selberg. Trädgårdsvinsterna var skänkta av Hansskogs Plantskola i Norrby.  Tavelsjöcentern var arrangör i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bildtext: Vinnarna i tipsrundan: Anetti Johansson, Eva Eriksson, Gurli Andersson, Marianne Holmgren, Kerstin Wennberg, Maj-Britt Nilsson och Carina Andersson samt föreläsaren Maria Karlsson.

Foto: Monika Sandström