DSC 5083 Maja Olle Anders Lars Kajsa och Kerstin rev

Centern vice partiledare Anders W Jonsson medverkade nyligen på ett offentligt möte som Tavelsjöcentern anordnat i skolans matsal.

Anders är från Sveg i Härjedalen, barnläkare och sedan 2010 riksdagsledamot för centerpartiet och ordförande i riksdagens socialutskott. Han berättade om centerns politik där centern i höstens val går fram med två av sina viktigaste frågor.

Hela landet skall leva

Det handlar för det första om att ge bättre förutsättningar för jobb i hela landet. Fyra av fem jobb skapas av småföretag. Ska det bli fler jobb måste de som skapar jobben, småföretagarna få bättre villkor. Minskad byråkrati och sänkta kostnader är helt avgörande. Vi kommer att få ta en tuff debatt med oppositionen som vill motsatsen. Gärna mer krångel och byråkrati för småföretagen och dessutom kraftigt ökade skatter.

För Centerpartiet är det enda parti som på allvar står för att hela landet ska leva och utvecklas. Vi har i regeringsställning fått igenom stora satsningar på bredbandsutbyggnad och investeringar i det finmaskiga vägnätet. Våra motståndare går till val bland annat på kraftigt höjda bränslepriser och därtill en lastbilsskatt vilket direkt slår mot glesbygdens företag.

Giftfri Miljö och förnyelsebar energi

Den andra viktiga frågan är att skapa en giftfri vardag och att fortsätta omställlningen till förnyelsebar energi. Sen Centerpartiet fick makt har vindkraften ökat från en TWh till 10 TWh. Det är en fenomenal utveckling men mycket återstår att göra. Centerpartiet har under åtta år visat att vi kan göra skillnad. Få Sverige att bli grönare och rikare. Vi vill fortsätta på den vägen.

-------------

Bilden: Maja Westling, Olle Edblom, Anders W Jonsson, Lars Weinehall, Kajsa Sjölander och Kerstin Nilsson.

Foto: Nils-Åke Sandström