Forts: Helena Lindahl berättade om de viktigaste frågorna som varit aktuella i riksdag och regering under 2013 bl a om satsningarna på förnybar energi och hur vi ska kunna ställa om till 100% förnybart.

Det är viktigt att man även riktar ansträngningarna på transportsektorn. Helena tog också upp centerns möjligheter att påverka lokala frågor och tog som exempel upp att centerpartiet med en lokal aktion lyckades stoppa nedläggningen av deltidsbrandkåren i Tavelsjö. När vi nu går in i Supervalåret 2014 är det glädjande att de senaste opinionsmätningarna visat att C ökat sina siffror och speciellt i bl a Västerbotten.

Helena Samuelsson stod för den utsökta julgröten med alla tillbehör och stämningen var mycket god.

På bilden: Sven-Olov Edvinsson, Ellinor Hansson, Helena Lindahl, Maja Westling och Mathias Larsson.