Aktionen Rädda Brandkåren gav resultat. Förra måndagen fick vi veta att tekniska nämnden den 21 november skulle ta beslut om avveckling av deltidsbrandkåren i Tavelsjö. Detta skulle ha varit mycket allvarlig för hela Tavelsjö- och Rödåbygden.

Utryckningstiderna vid brand och olycksfall skulle bli oacceptabelt långa. Detta skulle självfallet ha inneburit stora risker för människor, djur, egendom och miljö.

Bygden har såväl demensboende, äldreboende, skolor och barnomsorg. Den är också en aktiv jordbruksbygd med många stora djurbesättningar.

Tavelsjöcentern har sedan dess, under 9 dagar bedrivit en intensiv kampanj för att förhindra avvecklingen och på drygt en vecka samlat in över tusen namnunderskrifter samt haft ett offentligt möte där över 80 personer samlades för att protestera.

I dag, torsdagen den 21 november har listorna med namnunderskrifter överlämnats till tekniska nämnden innan deras sammanträde öppnade. Nu har vi fått besked.

Det blir ingen nedläggning!

Tack till alla i bygden som engagerade sig!