Forts. Centerns syn på EU är, att den betyder mycket för att undanröja konflikter mellan nationer vilket har varit och är viktigt för Europa allt sedan Kol och stålgemenskapen bildades 1950.

EU borde dock bli vassare men smalare. Ett ledord som hon ofta återkom till är, Närodlad politik, med detta menas att EU inte skall lägga sig i frågor som kan avgöras lokalt i varje land, med detta undviker man mycket krångel och byråkrati. Miljöfrågorna är dock exempel på frågor där det är viktigt att vi har vassa gemensamma lagar och bestämmelser. Luft- och vattenföroreningar följer inga gränser. Sedan Sverige blev medlem i EU har en fråga överskuggat många andra, europaparlamentets flytt tolv gånger om året från Bryssel till Strasbourg. En flyttcirkus som kostar drygt 200 miljoner euro per år och som innebär utsläpp av 19 000 ton koldioxid per år när ledamöter, medarbetare, tolkar och annan administrativ personal ska resa mellan de två städerna.

Centerns slogan inför valet är: ”Ett hållbart val”, som skall leda till ett grönare Europa, mera solidariskt och mindre toppstyrning och Centern säger nej till att Sverige skall införa Euron.

Tavelsjöcenterns och Centerkvinnornas verksamhetsberättelser för det gångna året visade på en bred och effektiv verksamhet, exempelvis när man på nio dagar samlade in 1016 namnunderskrifter, och ett offentligt möte med ca 80 deltagare, och därmed lyckades stoppa nedläggningen av deltidsbrandkåren i Tavelsjö. Nu planeras ett offentligt möte den 19 februari mot tekniska nämndens beslut att ta bort kommunens bidrag till enskilda vägar.

Centerkvinnornas styrelse för 2014: Solveig Granberg, ordförande. Övriga ledamöter Birgit Johansson, Corina Selberg, Kerstin Nilsson och Margareta Sjöström.

Tavelsjöcenterns styrelse 2014: Monika Sandström, ordförande. Övriga ledamöter Doris Grellmann, Nils-Åke Sandström, Jan Selberg, Solveig Granberg, Dan Weinehall, Gunnar Westberg.

Fotot: I mitten vid bordet: Ewa May Karlsson mellan Monika Sandström och Solveig Granberg.

Foto: Nils-Åke Sandström