Det offentliga mötet om distriktssköterskemottagningen och hemtjänsten som Tavelsjöcentern inbjöd till i februari verkar ge resultat.

Enligt det besked som Caremas regionchef Lasse Källström gett kommer de att lämna in en ansökan till Landstinget om att få fortsätta att driva distriktssköterskemottagningen i andra lokaler i Tavelsjö.

Efter mötet har de försökt hitta andra lokaler i Tavelsjö och avsikten är att distriktssköterskemottagningen skall vara i äldreboendets lokaler. Detta visar att Tavelsjöbornas starka engagemang lönar sig.

Nu får vi bara hoppas att kommunen tar sitt förnuft tillfånga när det gäller hemtjänsten.