Årsmöte för Tavelsjöcentern och Tavelsjö CK-avdelning 30 januari 2011.
Vid årsmötet diskuterade och protesterade Tavelsjöcentern och Tavelsjö Centerkvinnor mot beslutad nedläggning av Distriktsköterskemottagning, Barnavårdscentral och Hemtjänst i Tavelsjö. Ordförande Solveig Granberg har interpellerat i ärendet i kommunen och Landstingsfullmäktigeledamot Kerstin Nilsson i landstinget. De har också haft ett inlägg i lokalpressen och fick nu starkt stöd i att avdelningarna ska följa upp ärendet.

Till ordförande för Tavelsjöcentern 2011 valdes Solveig Granberg, sekreterare Britt-Inger Olofsson, kassör Dan Weinehall, övriga ledamöter Nils-Åke Sandström, Jan Selberg, Gunnar Westberg, Lisbeth Etting och Erik Gustavsson. Erika Estreen som slutat i styrelsen avtackades.

Tavelsjö CK-avdelning valde för 2011 Solveig Granberg som ordförande, Monika Sandström, sekreterare, Gun-Britt Tegman, kassör, övriga ledamöter Lisbett Etting, Birgit Johansson, Kerstin Nilsson (ny) och Corina Selberg. Avgående från styrelsen Ingrid Jonsson, Anita Strandberg och Gun Rehnman avtackades.