Envist som synden hävdar vi bybor att byns namn kommer av att en kvinna vid namn Signhild levde och verkade uppströms bäcken från byns nuvarande läge vid 1700 talets början.

Signils kan dock komma av någon SIGurd NILSson som då skulle vara ursprunget till Byabildningen Signilsbäck. Frågan är om någon vet?

Själva kallar vi gärna byn för Gräddhyllan denna benämning saknar dock helt vetenskaplig grund. Signilsbäck består idag av 15 fastigheter varav 8 är permanent bebodda.


Nära kommande skideldorado?

Närmast söderut hittar vi Långviksvallen och förhoppningsvis om några år ett utförsåkningseldorado. Norrut hittar vi Sand (porten till Tavelsjö by) och Sundlingska Gården med badplats och minigolf på sommaren och skoterkafé på vintern. (BJ)