Senast 10 mars 2017 kan pågående verksamheter och aktiviteter inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde behöva ha tillstånd eller dispens, eller vara anmälda. Dessutom kan du behöva utföra åtgärder innan dess för att du inte ska omfattas av vissa förbud i föreskrifterna.

För hushåll inom primär och sekundär skyddszon ska uppvärmning med petroleumprodukter anmälas. För verksamheter kan det dessutom vara ytterligare krav, till exempel invallning av cisterner eller så kan någon hantering behöva flyttas ut från en skyddszon där förbud råder.

Det är skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet som reglerar vad som berörs. Föreskrifterna gäller redan för nya verksamheter men för pågående verksamheter gäller förbud samt kravet på anmälan, tillstånd eller dispens från 10 mars.

www.umea.se/vattenskydd finns information om regler för olika verksamheter och i de olika skyddszonerna. Där finns också en sammanfattning av reglerna, skyddsföreskrifterna i sin helhet och karta över området.

 

Ansök i god tid

Ansök om de tillstånd eller dispenser som krävs i god tid innan dess och lämna in de anmälningar som krävs senast samma datum. Blanketter finns på kommunens webbplats i blankettbanken under rubriken Miljö- och hälsoskydd.

 

Med vänlig hälsning

Doris Grellmann

Fil.Dr., Naturvårdsplanerare
090-16 16 69
0730-79 57 38
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se/kommun