Julkärvetillverkning P1020923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kjell-Åke Johansson, Dodd Johansson, Fredrik Appelblad, Gunnar Wilsson, Almer Holmberg och Rolf Appelblad.

För några kvällar sedan var det dags för julkärveskörd på Grubbänget.

Det blev omkring 150 kärvar som skördelaget sedan hässjar upp i Storhässjan i Norrfors hos Dan Fredriksson. När kärvarna torkat tas de ner, binds om på nytt, och kapas till i ena änden. Sedan säljer hembygdsföreningen dem på Julmarknaden på Sundlingska gården, Sand iTavelsjö.

I början var det Grubbe Scoutkår som gjorde kävarna men sedan 5-6 år har Tavelsjö Hembygdsförening hakat på och från och med förra året är Hembygdsföreningen ensam om kärvarna. I år är det 35:e året med kärvtillverkning på Grubbänget.

 

Foto: Nils-Åke Sandström