Näringslivströff 27 april 2016

Anders Kjellander, Ulla Blomqvist, Annika Myrén, Per-Gunnar Olofsson och Mattias Bornerberg.

Nyligen inbjöd Umeå kommun till näringslivsträff på Wärdshuset Prästgården Tavelsjö.

Det var stor uppslutning och mycket stort intresse vid mötet. Näringslivsutvecklarna Annika Myren och Anders Kjellander medverkade och ca fyrtio personer hade hörsammat inbjudan.

Mötet inleddes med att Mattias Bornerberg berättade om planeringen av idrottshallen i Tavelsjö. Utredningsarbetet visar att behovet är jättestort och att den skall byggas på Klacken som är den självklara placeringen med tanke på de grundinvesteringar med omklädningsrum mm, som redan är gjorda. Den kommer att inrymma en handbollsplan på 20x30 meter som kommer att kunna delas i två delar.

Sedan berättade Mattias om TAIKs 16 km långa isbana som blivit en succé. Den är utformad som en åtta med skärningpunkt i mitten så att åkarna kan välja att välja halva sträckan. Det har varit 300-500 besökare per dag och många har kommit långväga för att kunna åka på den fina isbanan. Det har varit alla kategorier, såväl unga som gamla, nybörjare och proffs. SVT, SV radio och tidningarna har gjort reportage. Han berättade också om de lärdomar de dragit av det första året och planerna för nästa säsong. Genom
Visit Umeå kommer fyra agenter från Holland för att höra sig för om Isbanan, turism och konferens i Umeå med omnejd.

En annan fråga som diskuterades var hur samhället och näringslivet påverkas av skolnedläggningar. Många underströk skolans betydelse för hela samhällslivet i byarna och Torbjörn Wennebro ansåg att den viktigaste landsbygdsfrågan i Umeå kommun just nu är att på alla sätt stötta befolkningen i Sävarådalen så att kommunen fullföljer de ursprungliga planera på skolsatsningar i Botsmark och Bullmark. Det kan få samma signalvärde som att skattekontoren räddades kvar i Lycksele och 10 andra orter.

Annika Myren berättade om det pågående arbetet med översiktsplanen och Anders Kjellander tog upp behoven av företagslokaler på landsbygden. Ulla Blomqvist och Nils-Åke Sandström framhöll hur viktigt det är att det finns äldreboenden och hyreslägenheter att hyra så att äldre kan bo kvar i Tavelsjö när de inte behöver ha en stor villa. Samtidigt frigörs då en bra bostad för en barnfamilj.

Torbjörn Wennebro ansåg att om Umeå vill erbjuda norra Sveriges mest attraktiva urbana miljö och att tillväxtmålen skall nås måste vi också kunna erbjuda norra Sveriges mest attraktiva livsmiljö på landsbygden. Tillväxtmålet bör dessutom utökas till 230 000 invånare och inkludera alla 6 kommuner i Umeåregionen. Det är viktigt att kunna glädjas åt varandras framgångar. Om hela regionen växer blir Umeå starkare.

Foto: Nils-Åke Sandström