I Tavelsjö by finns en av Umeå kommuns sex återvinningscentraler.

Öppettider:

Torsdagar: 16.00 - 20.00

Lördagar, udda veckor: 09.00 - 12.00


Återvinningscentralen är till för att hushållen ska kunna lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Det här är en service som ingår i renhållningsavgiften. Man kan också lämna förpackningar och tidningar på återvinningscentralen.

Insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåva Deponi.

Länk till mer information här.

Större karta här.