Gubben H i Tavelsjö berättar. ”Stora gäddor finns på det omätliga djupet i Tavelsjön. Gäddor på 16- 17 alnar äro ej ovanliga. En gång på 80-talet grep ett dylikt storåbäke en hund för mig vilket tillgick på följande sätt. Mina pojkar och jag foro ut för att hugga ved på en holme i sjön. Vi hade Kornella, en ordentligt stor gråsupp med oss i båten då vi foro över sjön. Vi knogade hela dagen i skogen och märkte ej att tiken kommit bort föwan då vi om kvällen skulle hem igen och ej funno henne. En av oss erinrade sig ha hört hennes skall nere vid sjöstranden. Kornella var emellertid borta hela 14 dagar då vi funno henne i svalget på en död storgädda! ! Det var en gädda på 17 alnars längd med ögon stora som tekoppar och helt och hållen mossbelupen. Nu blev det klart hur det tillgått. Tiken hade sett gäddan och skällt ståndskall, gäddan hade tagit ett hopp upp på land, slukat hunden och dragit den ut i sjön. Emellertid hade tikens långa hår trasslat in i gäddans tänder och fastnat i svalget och sedan hade bägge omkommit.

Flera dylika gäddor finns ännu kvar på de stora djupen i sjön och äro en fara för alla som idka fiske ty komma de för nära båten och slå till med stjärten, stjälps lätt allt över ända. Men de är tungsinta dessa djur och när de uppnå en ålder av några tusen år sjunka de ned i bottendyn och sammanväxa med densamma.

Då jag var med som godeman i avyttringen i Lycksele socken, härjade dar en stor gädda i Vindelälven. Vi hade beslutat fånga detta vidunder vilket slutligen kröntes med framgång och tillgick på följande satt. Vi gingo till bysmeden och läto smida en for ändamålet särskild krok, tjock som en bra tjock tumme. Sedan vi bundit denna på två splitt nya tömmar satte vi en fyra alns lång gadda som bete. Med detta foro vi fyra man i en båt ut på älven. Som flöte användes en ”föjsport” (fähusdörr). Om en stund nappade gäddan och nu blev det karlatag av. Hon var stark att hon drog ”föjsporten” och båten med fyra man en halv mil uppför älven, men där törnade vi på en holme och hade vi ej detta gjort skulle den ofrivilliga bogseringen ha utsträckts än längre. Gäddan var emellertid vår och nu började delningen och styckningen med yxor. Köttet var dock så segt att ingen kunde äta därav utan fingo byns hundar ett gäddkalas”.

_________________

Det var artikeln. För den som inte vet så är 1 aln lika med 0.6 m. Gäddan var alltså c:a 10m lång. Det är troligen rekord i fiskehistoria.