Vallberget

I Västerbottens Kuriren publiceras idag - den 10 setember 2014 - en artikel som beskriver at ett intentionsavtal tecknats mellan Balticgruppen och Umeå kommun i syfte att bygga en skidanläggning på Vallberget i Långviksvallen, Tavelsjö.

Läs mer här.