I 'Forum' finns en plats för diskussioner om hur framtiden för bygdegården ska bli. Goda idéer eller erbjudande om bistånd - eller vad man nu kan tänka sig - kan vara värda att spridas till en bredare skara.

Klicka på Forum eller här .

Det var det chockerande be-skedet som styrelsen för bygdegårdsförening lämnade vid stormötet som de inbjudit till i höstas.

Det finns flera orsaker till problemen. Bland annat har kommunens bidrag minskat och föreningen har höga kostnader för räntor på de lån som togs när lokalerna byggdes om

Torsdag, 5 februari 2004.

Under torsdagskvällen den 5 februari, har Tavelsjö ByaNät brevledes översänt en hävning av föreningens avtal med UmeData Bredband KB.