Kostnad: 100 kr per person. Medlemsskapet är personligt.

Du betalar in på bankgiro: 859-4327 eller Swich: 123 073 7171

Märk betalningen med namn och adress på samtliga du betalar för.