Tavelsjö bygdegårdsförening
Sektionen Sundlingska Gården

Verksamhetsberättelse för år 2007


När Umeå kommun år 2001 beslutade att donera Sundlingska Gården till Tavelsjö bygdegårdsförening, beslöts att Sundlingska Gården skulle drivas av en ekonomiskt och personellt fristående sektion, vald av årsmötet för Tavelsjö bygdegårdsförening.

Följande personer har ingått i sektionsstyrelsen för Sundlingska Gården under år 2007:

Olof Vesterberg, ordförande
Mårten Edberg, sekreterare
Stellan Hermansson, kassör
Martin Jonsson
Anette Nilsson
Bosse Nilsson
Roland Berglund
Thomas Sandström
Ulrika Israelsson

Styrelsen är en arbetande och planerande styrelse. Styrelsemötena präglas att se vad som behöver göras, göra det som behöver göras och ha roligt medan vi gör det.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.

Ulrica Israelsson har ansvarat för städning. Stellan Hermansson har hanterat bokningen och nyckelutlämning under året.

Vår hemsida, via ByaNät-portalen www.tavelsjo.se, fungerar så att Stellan lägger in bokningar via nätet. De som funderar på att hyra hela eller delar av anläggningen kan då gå in där och se om det är ledigt de gånger de vill hyra. Hemsidan fungerar också för att informera om kommande aktiviteter och för att redovisa vad som skett.


Stort engagemang från bygden – en avgörande förutsättning
Vår verksamhet har präglats av stort engagemang från bygd och styrelse. Utan dessa insatser från engagerade bybor och styrelsemedlemmar går det inte att driva en gård som Sundlingska Gården med händelser och aktiviteter. Så därför: Ett stort Tack, alla ni som ställt upp under år 2007!


Vintercafé

Vintercaféet startade för året lördagen den 27 januari. Vi hade öppet lördag-söndag klockan 12-17 under 10 veckor.

Under säsongen fick vi otroligt många positiva besked från våra besökare som tyckte att de stenugnsbakade pizzorna var fantastiskt goda och trevliga lokaler att hålla till i. Många kom och fikade eller åt pizza, skoter- och bilparkeringen var oftast välfyllda.


Tavelsjöns is är ett härligt besöksmål både för bygdens invånare och mer långväga besökare. Efteråt är det härligt att få sig en fika eller pizza på vintercaféet. Foto: Mårten Edberg

En annan glädjande sak att nämna är att det är så många från bygden som ställer upp och hjälper till. Närmare 80 personer har på något sätt bidragit till att göra Vintercaféet till den succé det är. Fantastiskt bra, tack alla ni som varit med!


Pub

Lördagen den 16 maj anordnades en vårbuffé med Åsas kök kombinerat med en pubkväll. Vädret var vackert och många kom för att äta fantastiskt god mat, umgås med vänner och kanske ta sig en eller annan öl.

Lördagen den 1 september hade vi en paltfest – också den med efterföljande pubkväll.

Båda aktiviteterna var lyckade med god mat och många besökande.


Sommarcafé

Sommarcaféet var nu öppet för sjunde året i rad under sektionsstyrelsens överseende.

De två första åren drevs det av traktens grå pantrar för att under de senaste fyra åren varit utarrenderat till olika entreprenörer.

Under sommaren 2007 bestod entreprenörererna av fyra ungdomar som skötte ruljansen. Sektionsstyrelsen vill vi ge dem en stor eloge för deras fina sätt att driva caféet med allt vad det innebär.


Midsommarfirande

Årets midsommarfirande gick av stapeln i traditionell ordning med folkdanslag, tipsrunda, lekar, tombola, lotteri, fika och varmkorv. Även denna gång var det frivillig arbetskraft som hjälpte till och gjorde vårt midsommarfirande till det mest välbesökta någonsin. En mycket värdefull tradition som även lockar många besökare utifrån.

Vi tackar Fredrik Israelsson och Rolf Appelblad för att vi fick tillgång till deras marker för bilparkering. Utan deras hjälp hade det inte gått att ta emot så många midsommarfirande personer som vi nu kunde göra. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete många år framöver.

Midsommarfirandet är utan tvekan det största enskilda arrangemanget som vi har under året, men också ett av de roligaste. Tack, ni som hjälpte till.


Julmarknad med klass 5

För sjunde gången i rad anordnades en julmarknad på Sundlingska gården. Detta skedde söndagen den 2:a december.

Klass 5 hade huggit julgranar till försäljning, dessutom hade de tillgång till ett bord i logen där de sålde diverse alster. För klassen innebar denna aktivitet ett tillskott på cirka 14 500 kronor till deras klassresa. Med en noggrann planering och hjälpsamma föräldrar och barn, skötte de detta på ett fantastiskt bra sätt.

Utöver detta serverades blöta och julgröt inne i mangårdsbyggnaden. Ute i logen såldes det massor av saker som hör julen till. Och över allt flödade julmusiken.

Julmarknaden var mycket välbesökt. Tack vare att vi hade parkeringsvakter som kunde hjälpa de besökande var de skulle parkera sina bilar så flöt även detta bra.

Ett tack till Fredrik Israelsson och Rolf Appelblad som ställde upp med områden som besökande kunde parkera på.


Ungdomsgård – UG

Ungdomsgården har haft sin verksamhet på fredagar på Sundlingska Gården under våren/ hösten 2007. Ungdomsgården har varit välbesökt under dessa fredagar.


Renovering & nytt under året

☺:En ventil sattes upp i puben
☺:Byte av element i köket
☺:Brädfordrat i logen
☺:Byggt klart innertaket i logen
☺:Slipat och lackat golvet

Läs resten av verksamhetsberättelsen genom att ladda ner en pdg-fil här.