Vill du arrendera caféverksamheten i sommar? Du håller caféet öppet från 25/6 till 12/8 eller enligt överenskommelse.

Caféet har även öppet på helgerna. Viss cateringverksamhet kan förekomma,
främst till de uthyrningar som sker på logen. Som ansvarig för caféverksamheten
så är du även arbetsledare för de tavelsjöungdomar som, via kommunens regi,
erbjuds feriearbete på Sundlingska Gården.

Arrendatorn skall inneha F-skattesedel.

Skicka din ansökan till: Olof Vesterberg, Raddesvägen 3, 922 62 Tavelsjö. Vi vill ha din ansökan senast 1:a april 2007. Märk kuvertet ”Sundlingska Gården”

Kontaktperson: Ordf. Olof Vesterberg tfn kvällstid: 090-604 90 alt. 070-518 29 14 eller Kassör Stellan Hermansson tfn kvällstid: 090-611 35 alt. 070-595 30 57.