DSC 1927 Ellinor Ädelrot

Carin Bergman tackar professor emerita Ellinor Ädelroth för den gripande informationen om hennes insatser i Panzi-sjukhuset i Bukavu i Östra Kongo-Kinshasa.

SPF Seniorerna Umeå Norra hade sitt månadsmöte på bygdegården.

Ordförande Anitha Juslin hälsade 70-talet SFP:are välkomna till ett nytt år med att hoppas på att alla mådde bra efter de ofrivilliga gympapassen förra veckan med snöskottning! Därefter övertog professor Ellinor Ädelroth mikrofonen och guidade oss från snöupplegan i Tavelsjö ner till Bukavu i Östra Kongo-Kinshasa genom att berätta om det omfattande arbetet som läkare, sjuksköterskor och volontärer bedriver där, för att bl a hjälpa våldtagna kvinnor och flickor (barn).

Även om Hedersdoktorn vid Umeå Universitet Dr Mukwege gav information på Väven i höstas, blev orden från Ädelroth ännu mera påtagliga och berörde stort. Det är ändå svårt att förstå det ohyggliga som pågår. Trots vissa bidrag från till exempel Läkarmissionen och PMU och olika internationella organisationer så räcker inte vården till alla som behöver hjälp. Ädelroth hade svårt för att förklara anledningen till allt detta grymma våld eftersom det inte är möjligt, men mycket har sin rot i den olagliga mineralutvinningen av dyrbara metaller (coltan och kasseterit) som används i elektroniska apparater som mobiltelefoner och datorer med mera. Ett sätt att påverka kan vara att den som köper, exempelvis en smartphone, noggrant ställer frågan om det finns konfliktmineraler i respektive apparat eller inte.

Förutom lotteri-intäkterna, skänktes pengar som betalas in till ett konto som Ellinor Ädelroth upprättat. Efter djupa suckar och tår på kind lyckades Anitha Juslin lätta upp stämningen och avsluta månadsmötet med allsång.

Köksgruppen som ibland blivit bortglömd fick en rungande tack-applåd för jobbet med de goda mackorna./Carin B

Foto: Nils-Åke Sandström