DSC 4790  Avgående styrelseledamöter avtackas

SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte i Tavelsjö Bygdegård, var välbesökt med ett nittiotal medlemmar närvarande. Årsmötet inleddes med att föreningens sekreterare Helen Ekström, som även valdes till ordförande för årsmötet, hälsade välkommen och uppmanade deltagarna att med en tyst minut hedra de medlemmar som avlidit under året.

Verksamhetsberättelsen visade att Umeå Norra under året haft totalt 13 sammankomster med kulturarrangemang , 9 månadsmöten och 2 resor samt 2 andra arrangemang. 9 medlemmar deltog på Noliadagarna som SPF representanter. Ett stort antal medlemmar har varit på studiebesök hos UMEVA. Peter Jöback show i Ö-vik  lockade även det många besökare liksom ett uppskattat biobesök. Dessutom har genomförts 2 studiecirklar.

Till styrelsen för 2014 valdes; Gerd Brodin till ordförande och till styrelseledamöter omvaldes Margit Johansson, Helen Ekström och Nils-Åke Sandström och nyval av Karin Bergman, Anita Juslin och Nils-Erik Karlsson. De som lämnat styrelsen och andra poster avtackades med blommor och applåder. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och semla.

Därefter blev det dragning på de sålda lotterna och de inlämnade motionskorten, Årsmötesordförande tackade till sist för den goda uppslutningen och riktade även ett tack till köksgruppen och lotteriansvariga./Maj-Britt

-----------------

Bildtext:

Lennart Axelsson och Bruno Mårdvall avtackades av Margit Johansson och Helen Ekström

Foto: Nils-Åke Sandström