Ordf Sten Lindberg hälsade ett 80-tal medlemmar välkommen och riktade sej speciellt till dagens
inbjudna gäster, författarinnan Anita Salomonsson och Henrik Bergner från Din Bok. Henrik introducerade Anita Salomonsson och hennes senaste bok I enslighet framfödt. Dom samtalade om boken och om Anita Salomonssons författande i allmänhet. Anita berättar att hon ser det som nödvändigt i hennes författande att alla böcker har ett ”ärende”. Hon får göra noggran recearch om familjer och bygdehistoria innan hon börjar skriva. Hon facineras av olika människoöden och framför allt kvinnors situation i det gamla samhället. Hennes 11 bok I enslighet framfödt utspelar sej i byn Bissjön i slutet av 1800 talet, och handlar om familjen Höglander som anser sej vara lite för mer än andra. Det dagliga livet på gården blir till en fantastisk historia med bl a ett brott som påverkar människorna till tystnad, sorgsenhet och kärvhet. Anita Salomonsson debuterade som författarinna vid 59 års ålder, och hon berättade att där hon växte upp i Hjoggböle ansågs det att man skulle ha ett riktigt arbete. Föräldrarna blev förskräckta när Anitas äldre broder Kurt skulle ge ut en bok. Dom ansåg att skriva böcker kunde man inte försörja sej på och att det var att ”förhäva sej”. Henrik och Anita höll sej till bokens första 3 kapitel och väckte åhörarnas nyfikenhet, vilket ledde till att många köpte boken när kaffe och smörgås serverades.
Ordf informerade om kommande resor och mötet avslutades med lotteridragning och 3 glada motionärer fick varsin trisslott efter dragning på motionskorten.