Ett trettiotal medlemmar från SPF Umeå Norra gjorde nyligen studiebesök hos Umeva och anläggningen på Ön, Teg. Företagets informatör Simone Andersson berättade att Umeva totalt har 115 anställda, som sköter allt vad gäller vatten och avfall i Umeå kommuns anläggningar.

Vattnet är världens viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Det är därför viktigt att vi inte slösar i onödan. Snittförbrukningen per dygn är 150 liter/per person. Den siffran kan jämföras med vissa länder som har brist på vatten.

Umeå kommun fick 2010 pris för Norrlands godaste kranvatten. Det beror bl a på att vattnet kommer från stora grusåsar utefter Vindelälven och renas naturligt då det pumpas upp ur marken. En liter kranvatten kostar 3,7 öre.

Avfall från bl a hushållen är en viktig resurs. En del används till uppvärmning och en till att bl a att framställa slamgödsel.

Avloppsvatten m m som kommer till reningsverket på Ön genomgår en omfattande reningsprocess och är 95% renare då det passerat alla reningsstationerna.

Undersökningar har visat att hushållens sätt att hantera bl a avfall har stor betydelse för miljön. Att t ex dosera rätt vid tvättning sparar både pengar och miljö. Fett och oljor bör inte spolas ned i avloppet eftersom det stelnar och på sikt täpper igen avloppsrören. Överbliven medicin skall lämnas in till apoteket.

Efter en intressant och lärorik information avtackades Simone Andersson med en blomma. Medlemmarna avslutade den trevliga förmiddagen med lunch på restaurang Örnen, Teg.
På bilden ser vi Simone Andersson som berättade.

Text och foto: Sten Lindberg