SPF Umeå Norras månadsmöte den 14:e april var förlagt till klubbstugan i Flurkmark.

Ordförande Sten Lindberg hälsade ett nittiotal medlemmar välkomna. Ett särskilt välkommen riktade Sten till Monika och Lennart Lundqvist från Seniorshopen som med hjälp av ett gäng glada medlemmar skulle visa vår och sommarmodet. Sten överlämnade ordet till Monika Lundqvist som presenterade mannekängerna och berättade om kläderna som visades.
Monika var dessutom en duktig historieberättare, vilket roade publiken.

Efter den uppskattade modevisningen serverades gott kaffe med smörgås och mazariner. Under fikat såldes lotter med fina vinster. Ordförande informerade om en del som avhandlats på distriktsstämman i Skellefteå och något av det som kommer att hända under hösten.
Sten påminde även om den trevliga resan till Norrbotten veckan efter midsommar. Ett antal platser finns fortfarande att boka. Sten tackade köksgruppen för gott fika, lotteriansvariga för deras inköp av vinster. Tack och applåder fick Seniorshopen och de duktiga mannekängerna. Mötet avslutades med ett tack till medlemmarna som mött upp denna soliga, härliga vårdag.