Valmöte Matboa

Tavelsjöcentern inledde valrörelsen med, att utanför Matboa dela ut sitt lokala valprogram. I programmet pekar de på den starka tillväxt som finns i Tavelsjö och Rödåbygden. Grunden till detta är initiativrika aktiva människor, som kan samverka.

Tavelsjöbygden växer, trots att kommunledningen är helt fixerad vid investeringar i staden Umeå. Bristen på bostäder hindrar fortsatt tillväxt. Framför allt behövs hyreslägenheter, som ger äldre med utflugna barn möjlighet att sälja sina villor till barnfamiljer och flytta till ett mindre krävande boende i Tavelsjö och samtidigt behålla sina sociala kontakter. Den orimligt långa handläggningstiden av planfrågan för ”Kyrkbacken” är inte acceptabel, Bygglov måste lämnas så att bygget kommer i gång. I programmet tas flera andra frågor upp bland annat utbyggnad av Sjöbacka till minst 24 platser, upprustning av vägar och att planerna på en idrottshall med bas i skolans behov skall förverkligas.

Det blåste halv storm men stämningen var mycket god. Många av Matboas kunder stannade till, ville fråga eller bara stanna till och dricka kaffe.

Bilden: Dan Weinehall, Jan Selberg, P-G Olofsson, Torbjörn Wennebro, Solveig Granberg, Sebastian Dahl och Monika Sandström. Foto: Nils-Åke Sandström