DSC 1498 Jan Solveig och Erik stående Mia och Dan

Jan Selberg, Solveig Granberg och Erik Weinehall. Stående Mia Estreen och Dan Weinehall.

Tavelsjöcentern hade nyligen årsmöte i Långviken/Västerbacka Skolhus.

Till ordförande för 2016 omvaldes Erik Weinehall och övriga i styrelsen:

Dan Weinehall, Solveig Granberg, Mia Estreen samt Jan Selberg.

Avdelningen hade under 2015 besök av förra miljöministern Lena Ek och Helena  Lindahl, båda riksdagsledamöter. De medverkade på ett offentligt möte i Tavelsjö bygdegård.

Tavelsjöcentern skall även denna vår ha det traditionella Tavelsjö
Grönarutanmötet som avdelningen haft varje vår i nära femtio år. Temat i år är ännu inte bestämt. Avdelningen kommer också att ha offentliga möten i aktuella frågor som berör bygden.

 Årsmötet beslutade att Dan Weinehall skall överlämna en blomma till Gunnar Westberg som avsagt sig återval till styrelsen, där han varit med i många år, bland annat som ordförande. Efter förhandlingarna bjöd avdelningen på smörgåstårta som ordföranden hade tillverkat.

Foto: Nils-Åke Sandström