DSC 0057rev

Helena Lindahl, Centerns toppkandidat till riksdagen och Ewa-May Karlsson, toppkandidat till landstinget samt några lokala kandidater, bland andra. Kerstin Nilsson, Solveig Granberg och Monika Sandström medverkade vid Torgmöte utanför Matboa i Tavelsjö.

Solen sken och många stannade till, fick en hembakt kaka med Fähusgrogg (mjölk) och några ord om valet och vad Centern vill göra för landsbygden och för Tavelsjö.

DSC 0080

 Vid fikabordet: Dan Weinehall, Solveig Granberg, Kerstin Nilsson, Helena Lindahl, Ewa-May Karlsson, Monika Sandström och Gunnar Westberg.  

Ett 30-tal gäster träffades senare på Wärdshuset Prästgården. Det blev ett gemytligt möte i den trevliga miljön och kandidaterna gav en kort Presentation av de viktigaste frågorna. Helena berättade bl.a. om alliansens besked att det ska bli billigare att köra miljösmart och dyrare för "bränsleslukare".

Antibiotikafri och närodlad mat är en mycket viktig fråga för allt fler och den drivs av centern. En annan är likvärdig vård i hela länet och möjlighet att välja vårdgivare. Lokalt togs flera frågor upp. Tillexempel bidrag till enskilda vägar, kravetm om att deltidsbrandkåren skall vara kvar samt behovet av ett ökat byggande på landsbygden med äldreboenden och hyreslägenheter i Tavelsjö centrum.

Sedan bjöds på fika med hembakt bröd och samtal där många yttrade sig med stort engagemang för bygden och för helheten. På landsbygden finns råvaror, naturtillgångar, här produceras maten och här finns fin miljö för rekreation. Stad och land behöver varandra och det är viktigt att våra röster hörs i bruset från staden. Centern kämpar både för jobben och för miljön.

Text & foto: Nils-Åke Sandström