Länsstyrelsen har beställt en annons i VK och VF angående planerad skidanläggning vid Vallberget.

Så här står det:

Handläggare: Katarina Jonsson, telefon: 090–107354.

Annonsen betalas av: UHSK Umeå, Box 180, 90105 UMEÅ

Annonsen införes i ortstidning vid utrymme för kungörelse vecka 49, fredagen den 3 december, 2004.

Annonsrubrik: Skidanläggning i Vallberget, Umeå kommun.


UHSK Umeå SK har inkommit med anmälan för samråd kring naturmiljön inför planerad byggnation av skidanläggning vid Vallberget, Umeå kommun. Med anmälan följer en miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplan för skidanläggningen är antagen.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Umeå, samt hos Länsstyrelsen.

Den som önskar yttra sig i ärendet kan göra detta senast den 27 december 2004, under adress Länsstyrelsen 901 86 Umeå, eller per telefon 090-10 70 00. I yttrandet skall dnr 525-17075-2003 anges.

Finns också som pdf-fil här./Mårten Edberg