P1020498 Byastyrelse

Stående:Lars-Erik Lauritz, Anders Strömgren, Lars Sandström, sittande: ordf. Krister Etting, Erik Lundberg och Per-Axel Johansson.

Långvikens Bysamfällighetsförening hade nyligen byastämma i Långviken-Västerbacka skolhus.

Verksamhetsberättelsen visade på många aktiviteter som genomförts under året. Bland annat har det gjorts skogsgallringar och ny altan har byggts till Sofiastugan. Den traditionella Sofiadagen hade lockat många deltagare.Krister Etting återvaldes till ordförande eller som det av tradition kallas byålderman. Övriga ledamöter valdes: Lars Sandström, Erik Lundberg, Lars-Erik Lauritz, Anders Strömgren och Per-Axel Johansson.

Skoterleden diskuterades och en grupp bestående av Anders Strömgren, Jakob Andertun, Per-Axel Johansson och Erik Lundberg fick i uppdrag att samråda med skoterklubben om hur dragning av skoterleden skall justeras och hur uppmärkning skall ske så att den respekteras.

Förfrågan om köp av Brännaskogen återremitterades till styrelsen. Ordförande tackade Lars-Erik Lauritz som bjudit på fikat.

Foto: Nils-Åke Sandström.