Under den gångna helgen firade Tavelsjö församling 40 år som egen församlng. Samtidigt firade Tavelsjö Kyrkokör 85 år.

Friandet inleddes med helgmålsbön i kyrkan där Pär-David Carlsson och Kyrkokören medverkande.

Vid det efterföljande samkvämet i församlingsgården visades bilder och berättades om församlingens historia.

Firandet fortsatte sedan på söndagen med högmässa i kyrkan, där Kyrkokören, Pär-David Carlsson och Daniel Holmberg medverkade.
Under gudstjänsten överlämnades en gåva till församlingen.

Gåvan var en tavla av konstnären Aune Karlsson, Avaliden.
Med gåvan följde även ett minnesord som är skrivet på tavlans baksida: 'Gud är så nära som din andedräkt'.

Tavlan kommer att få sin plats i kyrkans brudkammare.

Helgens firande var välbesökt.

Mer bilder från helgen finns i fotohörnan under 'Kyrkan'.