Mobil mötesplats DSC 0242

Beslut togs i våras att avveckla kommunens ungdomsverksamhet på Sundlingska gården på grund av alltför få besök och istället hitta ett nytt sätt att driva verksamhet.

Under hösten har man arbetat fram en metod för mobil ungdomsverksamhet mot Grubbe, Haga, Carlshöjd och Tavelsjöbygden. Utifrån enkäter till ungdomarna får man fram önskemål på olika aktiviteter. Det är viktigt med riktade verksamheter och egenorganisering, det vill säga ungdomarna ska själva få ta beslut och ansvar tillsammans med fritidsledare. Det finns också möjlighet att ta in olika experter. Dels ska det finnas verksamheter regelbundet under veckorna och dels ska det finnas aktiviteter på loven.

Vid ett möte som TuRe kallat till i samarbete med Umeå fritid, Göran Lindh, Therese Östensson och Erik Sandström deltog rektor Karin Östman för Tavelsjö skola, Josefin Hansdotter Nyström församlingsassistent och Monika Sandström ordförande i församlingsrådet, Tavelsjö. TuRe representerades av Göran Sundqvist ordförande, Alf Söderlund, P-G Olofsson och Nils-Åke Sandström.

Alla var överens om vikten av att få till en bra ungdomsverksamhet som engagerar och kan nå ut till alla runt om i Tavelsjöbygden. Ett önskemål är till exempel att sammordna aktiviteter som olika föreningar ordnar vid loven samt göra en gemensam marknadsföring. Lokalfrågan är inte löst än men det finns gott om lokaler runt om i bygden.

I början av nästa år, när Tavelsjös enkäter är sammanställda kommer det att bli en ny träff där ungdomar inbjuds med fortsatt planering av verksamheten.

Bild: Sittande; Karin Östman, Erik Sandström, Therese Östensson, Göran Lindh, Stående; Josefin Hansdotter Nyström, Göran Sundqvist, Alf Söderlund och Monika Sandström.

Foto:Nils-Åke Sandström